The Radio Dept.

Vi har precis gjort klart vår fjärde lp Running Out of Love, ett album om att finnas till i Sverige 2016 och se hur samhällsklimatet hårdnat på så många områden. Politiskt, intellektuellt, moraliskt… Ett album om allt som är på väg åt fel håll. Om otåligheten som förvandlas till ilska, hat och till sist uppgivenhet när kärleken till omvärlden och tillvaron börjar sina.

För tredje gången i rad har vi gjort två skivor i stället för en. Efter att ha turnerat av och till, mest till, i drygt två år efter vårt förra album Clinging to a Scheme började vi spela in en skiva som vi senare bestämde oss för att strunta i. Som vissa kanske vet var vi länge intrasslade i en utdragen rättsprocess mot vårt förlag och skivbolag. Vi slutade släppa singlar och eps och ägnade oss i stället åt annat. Vänner, jobb och dagdriveri. Vi förlorade rättegången men nådde till sist en överenskommelse som gjorde att vi kunde och ville koncentrera oss på musiken igen.

Sommaren 2014 började idéerna till Running Out of Love ta form och singeln Death to Fascism, nu för gammal för att ha med på skivan, var först ut. Sen började andra låtar dyka upp. Rättsprocessen avhandlades i Occupied, svensk vapenhandel i Swedish Guns och We Got Game handlar om den stolta polistraditionen att skydda nazister och rasister men samtidigt använda brutalt våld mot motdemonstranter.

Det blev en ganska dystopisk skiva, vilket framförallt beror på att den skrevs och spelades in i frustration över de reaktionära strömningar som i allt högre grad präglar vår tid.

***

We have just finished our 4th full-length album, Running out of Love. An album about life in Sweden in 2016 and how our society seems to be in regression on so many levels. Politically, intellectually, morally… It’s an album about all the things that are moving in the wrong direction. It’s about the impatience that turns into anger, hate and ultimately withdrawal and apathy when love for the world and our existence begins to falter.

For the third time in a row we have made two albums instead of one. After constant touring for a couple of years after our latest release, Clinging to a Scheme, we started writing and recording an album that we later decided to scrap. As some of you might be aware, we have been caught up in a lengthy legal battle with our record label and publisher. We took a pause from releasing singles and EP’s and instead spent our time hanging out with friends, working odd jobs and just loafing around. Ultimately we lost the court case but still managed to reach an agreement with the record company that gave us the motivation to create music again.

In the summer of 2014, ideas and a concept for Running out of Love started to come together and the single Death to Fascism, now too old to be included, was the first effort towards the new album. Later, more new songs started to appear. The court case is taken care of in Occupied, the Swedish weapon and arms industry in Swedish Guns and We got Game is about the proud police tradition of protecting nazis and racists, whilst at the same time using brutal violence against opposing groups of protesters.

Running out of Love has moulded itself into a rather dystopian album, mainly because it was created in a sense of deep frustration over the reactionary currents which characterize our time.

  • The Radio Dept. - I Don't Like It..

  • The Radio Dept. - Never Follow Suit..

Press- och marknadsmaterial