Viktor Banke – försvarsadvokat och föreläsare – har tidigare varit kolumnist på Metro samt Aftonbladets rättsexpert, och har under en längre tid föreläst om juridik. Han har tagit en aktiv del i en samhällsdebatt som allt mer handlar om juridik och parallellt med detta företrätt de människor debatten brukar handla om: Unga killar som beväpnar sig, asylsökande, folk som brukar droger m.fl. Viktor beskriver sitt bidrag till debatten som följande, ”Med den insynen och kunskapen brinner jag för att levandegöra såväl juridiken som människorna bakom den till en bredare krets”.

Med föreläsningarna ”Rättssamhällets utmaningar” och ”Brott och Straff, och så försvarsadvokaterna” kan Viktor bokas som talare och moderator till skolor, företag och organisationer.

Vi ser fram emot att arbeta med Viktor framöver!